Parkovací systém

Spoločnosť Comorra Servis prevádzkuje v Komárne, okrem iného, aj parkovací systém. Záležitosti súvisiace s parkovaním na území mesta je možné vybaviť v sídle spoločnosti na Športovej ulici č. 1 v Komárne. Tu si môžete zakúpiť parkovacie karty počas stránkových dní. Vydávajú sa tu tiež parkovacie karty pre tých obyvateľov, ktorí dočasne parkujú svoje vozidlá pri svojich bytovkách v zónach plateného parkovania. Parkovacie lístky sa naďalej dajú kúpiť v parkovacích automatoch, súčasne existuje aj možnosť zakúpenia parkovacích lístkov cez sms. Daňový doklad pri kúpe parkovacieho lístka cez sms si môžete vytlačiť tu: https://www.smslistky.sk/parking

Mobilná aplikácia ClickPark: Android | iOS

Ceny a zóny parkovného:

A1 – 18 ks – 0,90 € / 1 hodina
A2 – 13 ks – 0,50 € / 1 hodina
A3 – 4 ks – 0,50 € / 1 hodina (1 hodina zdarma)
A4 – 1 ks – 0,50 € / 1 hodina (2 hodiny zdarma)

Časy parkovného:

Parkovné platí :
Pondelok – Piatok 08.00 – 16.00
Sobota, Nedeľa, štátne sviatky: NEplatí sa

Doklady potrebné k vydaniu parkovacej karty:

– Občiansky preukaz, alebo potvrdenie o trvalom pobyte
– Technický preukaz
– Živnostenský list (pre podnikateľov)

Stránkové dni:

Pondelok: 9:00 – 11:30 – 12:30 – 15:00
Streda: 9:00 – 11:30 – 12:30 – 15:00
Piatok: 9:00 – 11:30 – 12:30 – 15:00

Viac informácií nájdete v prílohe VZN č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel platné od 01.01.2021

VZN mesta Komárno č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel platné od 01.07.2021

Zóny parkovania

Dokumenty