Vyhľadať
Close this search box.

O nás

COMORRA SERVIS je príspevkovou organizáciou Mesta Komárno založená na základe uznesenia 373/2007, splynutím časti Mestského podniku cestovného ruchu a Strediska služieb škole, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 224/2007 zo dňa 7. júna 2007.

Organizácia bola zriadená 1. januára 2008.

Podľa Zriaďovacej listiny hlavnými činnosťami COMORRA SERVIS je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku, najmä (okrem iného):

– prevádzkovanie objektov v správe COMORRA SERVIS,
– prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVIS.

COMORRA SERVIS vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na nasledujúcom majetku Mesta Komárno: