Vyhľadať
Close this search box.

Strediská

Príspevková organizácia COMORRA SERVIS sa zaviazala mestu Komárno, že bude vykonávať správu a zabezpečovať služby súvisiace so správou majetku mesta Komárno. Ide o majetok, ktorý má slúžiť potrebám verejnosti, či už sezónne alebo počas celého roka. Priestory na prenájom využívajú jednotlivci, športové kluby alebo cestujúci hromadnej dopravy či dovolenkujúci z rôznych iných miest.

Pod správu Comorra Servis patrí nasledovný majetok mesta Komárno: